کلینیک کلینیک شبانه روزی امام سجاد(ع)

 کلینیک شبانه روزی امام سجاد(ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - نامجو - نرسیده به ورزشگاه شهید عضدی
  • تلفن 01333182936
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها