کلینیک کلینیک شبانه روزی امام سجاد(ع)

 کلینیک شبانه روزی امام سجاد(ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت نامجو نرسیده به ورزشگاه شهید عضدی
  • تلفن 33182936
درباره کلینیک

کادر پزشکی