کلینیکآریا

آریا

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - آب و برق - بلوارهشت شهریور - بین 4 - 2
  • تلفن 8675066 , 8900119
درباره کلینیک

کادر پزشکی