کلینیککلینیک آریا

کلینیک آریا

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - آب و برق - بلوار هشت شهریور - بین 4 - 2
  • تلفن 05138675066 , 05138900119
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها