کلینیککلینیک امیرالمومنین خدابنده

کلینیک امیرالمومنین خدابنده

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - خدابنده - خیابان امام
  • تلفن 02434224301 , 02434224303
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها