کلینیک کلینیک شبانه روزی دانشگاه گیلان

 کلینیک شبانه روزی دانشگاه گیلان

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - کیلومتر 15 جاده تهران - پردیس اصلی
  • تلفن 01333690274 , 01333690277
درباره کلینیک

کادر پزشکی