کلینیک کلینیک شبانه روزی دانشگاه گیلان

 کلینیک شبانه روزی دانشگاه گیلان

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت کیلومتر 15 جاده تهران  پردیس اصلی
  • تلفن 33690274 , 33690277
درباره کلینیک

کادر پزشکی