کلینیککلینیک ازنا

کلینیک ازنا

درمانگاه عمومی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - ابتدای خیابان شهید نواب صفوی - روبروی بانک مرکزی
  • تلفن 06643426939
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها