کلینیککلینیک ازنا

کلینیک ازنا

درمانگاه عمومی

  • آدرس خرم آباد-ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی
  • تلفن 06643426939
درباره کلینیک

کادر پزشکی