کلینیککلینیک ازنا

کلینیک ازنا

کلینیک عمومی

آدرس:

لرستان - خرم آباد - ابتدای خیابان شهید نواب صفوی - روبروی بانک مرکزی

تلفن تماس:

06643426939

مجوز ها و تاییدیه ها