کلینیککلینیک ایثارگران بسیج سه اهواز

کلینیک ایثارگران بسیج سه اهواز

درمانگاه عمومی

  • آدرس خوزستان - اهواز - منبع آب ایستگاه اول - جنب دبستان شهید حلاج پور
  • تلفن 06132240190
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها