کلینیک عباسی(مهر)-عجب شیر

عباسی(مهر)-عجب شیر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس عجب شیر-پشت بازارطلاخیابان کبودان -ساختمان آیلارطبقه همکف
  • تلفن 04226222560 , 09143016
درباره کلینیک

کادر پزشکی