کلینیککلینیک ایرانمهر

کلینیک ایرانمهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس اصفهان-خیابان طیب -بعد از پمپ بنزین- جنب فیزیوتراپی
  • تلفن 03132208130
درباره کلینیک

کادر پزشکی