کلینیککلینیک ایرانمهر

کلینیک ایرانمهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس اصفهان - خیابان طیب - بعد از پمپ بنزین - جنب فیزیوتراپی
  • تلفن 03132208130
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها