کلینیککلینیک ایثارگران بسیج دو اهواز

کلینیک ایثارگران بسیج دو اهواز

درمانگاه عمومی

  • آدرس خوزستان - اهواز - کوت عبدالله - پیچ خزامی - جنب سپاه کوت عبدالله
  • تلفن 06135551943
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها