کلینیکایثارگران بسیج دو اهواز

ایثارگران بسیج دو اهواز

درمانگاه عمومی

  • آدرس اهواز - کوت عبدالله پیچ خزامی جنب سپاه کوت عبدالله
  • تلفن 5551943
درباره کلینیک

کادر پزشکی