کلینیککلینیک ایثارگران فجر

کلینیک ایثارگران فجر

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار اول طبرسی - چهارراه گاز شرقی
  • تلفن 05132724200
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها