کلینیککلینیک ایثارگران فجر

کلینیک ایثارگران فجر

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بلوار اول طبرسی- چهارراه گاز شرقی
  • تلفن 05132724200
درباره کلینیک

کادر پزشکی