کلینیککلینیک  بزرگمهر شهرکرد

کلینیک بزرگمهر شهرکرد

فیزیوتراپی

آدرس:

چهارمحال بختیاری - شهرکرد - چهارراه فصیحی - کوچه 5 - روبروی درمانگاه امام رضا (ع)

تلفن تماس:

03832263204

مجوز ها و تاییدیه ها