کلینیک درمانگاه 22 بهمن

درمانگاه 22 بهمن

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - 24 - بلوار امین - کوچه شماره 20
  • تلفن 02532927001
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها