کلینیکاحسان

احسان

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - میدان شهید فهمیده - جاده آسایشگاه شهید فیاض بخش
  • تلفن 6654810 , 6656895
درباره کلینیک

کادر پزشکی