کلینیککلینیک احسان

کلینیک احسان

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - میدان شهید فهمیده - جاده آسایشگاه شهید فیاض بخش
  • تلفن 05136654810 , 05136656895
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها