کلینیک کلینیک دندانپزشکی بیمارستان عرفان

کلینیک دندانپزشکی بیمارستان عرفان

تخصصی دندان پزشکی

  • آدرس تهران - سعادت آباد - بین چهارراه سرو و بلوارشهرداری - خیابان شهید ریاضی بخشایش - بیمارستان عرفان
  • تلفن 02123021000
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها