کلینیککلینیک ابا صالح

کلینیک ابا صالح

عمومی

آدرس:

قم - نیروگاه - بلوار شاهد شرقی - بعد از ریل آهن - نبش کوچه 21

تلفن تماس:

02536607224 , 09121520121

مجوز ها و تاییدیه ها