کلینیککلینیک ابا صالح

کلینیک ابا صالح

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - نیروگاه - بلوار شاهد شرقی - بعد از ریل آهن - نبش کوچه 21
  • تلفن 02536607224 , 09121520121
درباره کلینیک

کادر پزشکی