کلینیککلینیک المهدی

کلینیک المهدی

فیزیوتراپی

آدرس:

اصفهان - شهرضا - خیابان شهید بهشتی - کوچه 36

تلفن تماس:

03153243572

مجوز ها و تاییدیه ها