کلینیککلینیک امام حسین (ع)(سپاه)

کلینیک امام حسین (ع)(سپاه)

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان امام رضا  –  نرسیده به فلکه ضد – نبش امام رضا  ۴۸
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی