کلینیکامام حسین (ع)(سپاه)

امام حسین (ع)(سپاه)

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان امام رضا  –  نرسیده به فلکه ضد – نبش امام رضا  ۴۸
  • تلفن 591200 , 85903018
درباره کلینیک

کادر پزشکی