کلینیککلینیک امام حسین (ع)

کلینیک امام حسین (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان امام رضا  -  نرسیده به فلکه ضد - نبش امام رضا  ۴۸
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها