کلینیکدرمانگاه فجر 2

درمانگاه فجر 2

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان بهار - جنب اسد آبادی

تلفن تماس:

04132814191

مجوز ها و تاییدیه ها