کلینیک کلینیک شبانه روزی فرهنگیان

 کلینیک شبانه روزی فرهنگیان

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت خیابان سعدی روبروی شرکت تعاونی
  • تلفن 33125061 , 33129276
درباره کلینیک

کادر پزشکی