کلینیک کلینیک شبانه روزی فرهنگیان

 کلینیک شبانه روزی فرهنگیان

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت -خیابان سعدی -روبروی شرکت تعاونی
  • تلفن 01333125061 , 01333129276
درباره کلینیک

کادر پزشکی