کلینیککلینیک بازرگانان

کلینیک بازرگانان

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-خیابان ری -جنب اتوبان شهید محلاتی
  • تلفن 3352001 , 3352003
درباره کلینیک

کادر پزشکی