کلینیککلینیک بیمارستان شفا

کلینیک بیمارستان شفا

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان نیروی هوایئ - پشت باغ فجر

تلفن تماس:

04132807168

مجوز ها و تاییدیه ها