کلینیک بیمارستان شفا

بیمارستان شفا

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریزخ نیر.وی هوایئ پشت باغ فجر
  • تلفن 2807168
درباره کلینیک

کادر پزشکی