کلینیکدرمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

درمانگاه عمومی

  • آدرس کرمان - میدان رسالت - جنب بانک تجارت
  • تلفن 03433225168
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها