کلینیکدرمانگاه  ایثار

درمانگاه ایثار

  • آدرس اردبیل - میدان سرچشمه - بطرف بازار
  • تلفن 04533232181
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها