کلینیک کلینیک شبانه روزی صلح

 کلینیک شبانه روزی صلح

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت -نقره دشت -کوی چمارسرا
  • تلفن 01333229056 , 01333229058
درباره کلینیک

کادر پزشکی