کلینیک کلینیک شبانه روزی صلح

 کلینیک شبانه روزی صلح

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت نقره دشت کوی چمارسرا
  • تلفن 33229056 , 33229058
درباره کلینیک

کادر پزشکی