کلینیککلینیک امید شفا

کلینیک امید شفا

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار اول طبرسی – نبش طبرسی ۶۲
  • تلفن 05132724173
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها