کلینیککلینیک صابرین

کلینیک صابرین

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت -گلسار -فلکه باستانی شعار پردیس اصلی
  • تلفن 01333723722
درباره کلینیک

کادر پزشکی