کلینیک صابرین

 صابرین

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت گلسار فلکه باستانی شعار پردیس اصلی
  • تلفن 33723722
درباره کلینیک

کادر پزشکی