کلینیک کلینیک بهبود

کلینیک بهبود

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختان شماره 9

تلفن تماس:

04135567149

مجوز ها و تاییدیه ها