کلینیک کلینیک بهبود

کلینیک بهبود

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختان شماره 9
  • تلفن 04135567149
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها