کلینیک کلینیک بهبود

کلینیک بهبود

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز- 17 شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-ساختان شماره 9
  • تلفن 04135567149
درباره کلینیک

کادر پزشکی