کلینیکامام سجاد (ع)

امام سجاد (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - چهارراه دکترا - کوچه درمان
  • تلفن 8411671 , 8436995
درباره کلینیک

کادر پزشکی