کلینیککلینیک آتیه دستگرد

کلینیک آتیه دستگرد

درمانگاه عمومی

  • آدرس اصفهان - خیابان دستگرد - پل هوائی شهید قدیری 
  • تلفن 03137758944
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها