کلینیککلینیک آتیه دستگرد

کلینیک آتیه دستگرد

درمانگاه عمومی

  • آدرس اصفهان -خیابان دستگرد،پل هوائی شهید قدیری 
  • تلفن 03137758944
درباره کلینیک

کادر پزشکی