کلینیککلینیک جامع توانبخشی شهریار _ کوثر

کلینیک جامع توانبخشی شهریار _ کوثر

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان پاستور جدید

تلفن تماس:

04135564980

مجوز ها و تاییدیه ها