کلینیککلینیک سینا (محقق)

کلینیک سینا (محقق)

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس سراب - خیابان چمران - اداره بهزیستی
  • تلفن 04143223020
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها