کلینیکدرمانگاه ابن سینا - خصوصی

درمانگاه ابن سینا - خصوصی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قزوین - خیابان فردوسی جنوبی - روبروی داروخانه فردوسی
  • تلفن 02833223533
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها