کلینیکدرمانگاه احسان (دربانی)

درمانگاه احسان (دربانی)

درمانگاه عمومی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان استاد جعفری - ایستگاه کریم آباد
  • تلفن 04132818111
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها