کلینیککلینیک آل المرتضی

کلینیک آل المرتضی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - بلوار عمار یاسر - خیابان بیست متری شهید بیگلی
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها