کلینیککلینیک کلینیک شبانه روزی الزهرا(ص)

کلینیک کلینیک شبانه روزی الزهرا(ص)

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - سلیمان داراب
  • تلفن 01333555017 , 01333558135
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها