کلینیک کلینیک شبانه روزی الزهرا(ص)

 کلینیک شبانه روزی الزهرا(ص)

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت سلیمان داراب
  • تلفن 33555017 , 33558135
درباره کلینیک

کادر پزشکی