کلینیککلینیک اداره بهزیستی

کلینیک اداره بهزیستی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اصفهان - شهرضا - میدان شهدا - خیابان چهل متری - اداره بهزیستی شهرضا
  • تلفن 03153221432
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها