کلینیکامام حسین

امام حسین

درمانگاه عمومی

  • آدرس یزد-میبد خ امام جنب سپاه
  • تلفن 3527728585
درباره کلینیک

کادر پزشکی