کلینیککلینیک امام حسین

کلینیک امام حسین

درمانگاه عمومی

  • آدرس یزد - میبد - خیابان امام جنب سپاه
  • تلفن 03537728585
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها