کلینیک درمانگاه خصوصی رازی

درمانگاه خصوصی رازی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قزوین - خیابان شهید بابایی - روبروی کوچه استاندارد
  • تلفن 02833680053
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها