کلینیکپلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هاشم بقائی پور

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هاشم بقائی پور

فوق تخصصی درمانگاه عمومی

  • آدرس یزد - صفائیه - میدان ریاضی - جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی
  • تلفن 03538229105
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها