کلینیککلینیک بیمارستان عالی نسب

کلینیک بیمارستان عالی نسب

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک ارم
  • تلفن 04132359520
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها