کلینیککلینیک بیمارستان عالی نسب

کلینیک بیمارستان عالی نسب

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک ارم

تلفن تماس:

04132359520

مجوز ها و تاییدیه ها