کلینیکدرمانگاه اسلامی ـ شبانه روزی

درمانگاه اسلامی ـ شبانه روزی

  • آدرس البرز - کرج - میدان کرج ـ ابتدای خیابان دانشکده ـ طبقه بالای کفش ملی
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها