کلینیککلینیک آیت الله شیرازی

کلینیک آیت الله شیرازی

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان آزادی - آزادی 6
  • تلفن 05132228988 , 05132223434
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها