کلینیکدرمانگاه امام  خمینی ( ره) - دولتی ( سپاه)

درمانگاه امام  خمینی ( ره) - دولتی ( سپاه)

درمانگاه عمومی

  • آدرس قزوین - شهرک کوثر - میدان انقلاب - بلوار شهید محلاتی
  • تلفن 02833776171 , 02833776172
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها