کلینیک کلینیک شبانه روزی سحر 

 کلینیک شبانه روزی سحر 

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - چهارراه گلسار
  • تلفن 01333720469 , 01333729108
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها