کلینیک کلینیک شبانه روزی سحر 

 کلینیک شبانه روزی سحر 

درمانگاه عمومی

  • آدرس رشت چهارراه گلسار
  • تلفن 33720469 , 33729108
درباره کلینیک

کادر پزشکی