کلینیک کلینیک شبانه روزی سحر 

کلینیک شبانه روزی سحر 

عمومی

آدرس:

گیلان - رشت - چهارراه گلسار

تلفن تماس:

01333720469 , 01333729108

مجوز ها و تاییدیه ها