کلینیککلینیک امام علی (ع) دزفول

کلینیک امام علی (ع) دزفول

کلینیک عمومی

آدرس:

خوزستان - دزفول - بین شهید بهشتی و حضرت رسول

تلفن تماس:

06142270624

مجوز ها و تاییدیه ها