کلینیکامام علی(ع) دزفول

امام علی(ع) دزفول

درمانگاه عمومی

  • آدرس دزفول - بین شهید بهشتی وحضرت رسول
  • تلفن 2270624
درباره کلینیک

کادر پزشکی