کلینیککلینیک امام علی (ع) دزفول

کلینیک امام علی (ع) دزفول

درمانگاه عمومی

  • آدرس خوزستان - دزفول - بین شهید بهشتی و حضرت رسول
  • تلفن 06142270624
درباره کلینیک

کادر پزشکی