کلینیک درمانگاه فجر 1

درمانگاه فجر 1

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز خ آزادی مابین ارتش وطالقانی
  • تلفن 5408212
درباره کلینیک

کادر پزشکی