کلینیکدرمانگاه فجر 1

درمانگاه فجر 1

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - ما بین ارتش و طالقانی

تلفن تماس:

04135408212

مجوز ها و تاییدیه ها