کلینیککلینیک اصفهان

کلینیک اصفهان

تخصصی دندان پزشکی

  • آدرس اصفهان - خیابان ارباب - مقابل مبل مرکزی - نبش بن بست فتحی - کد پستی ۱۵۳۱۶-۸۱۶۵۸
  • تلفن 03136164210
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها